Đội ngũ tư vấn


Lê Anh Cường

Lê Anh Cường

Chuyên gia tư vấn- Tư vấn trưởng

Anh Cường là cử nhân ngành Quản trị kinh doanh, đã tham gia các khóa đào tạo chuyên môn về Quản lý Dự án, Bộ Kế hoạch Đầu tư- Viện Công nghệ Châu Á...

Nguyễn Thị Mai

Nguyễn Thị Mai

Chuyên gia tư vấn- Thành viên dự án

Chị Mai là cử nhân Luật Kinh tế trường Đại học Luật Hà Nội và đã tham gia các khóa đào tạo về Kỹ năng hành nghề luật sư, Quản lý Dự án, Bộ kế...