Ứng dụng của từ điển năng lực trong quản trị nhân sự

 • Posted by: Ms Mai
 • Category: Đánh giá nhân sự (Năng lực, KPI)
Ứng dụng của từ điển năng lực trong quản trị nhân sự

“Nâng cao năng lực đội ngũ”, “ phát triển năng lực”… luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý. Nhưng “Năng lực là gì”; “Nâng cao năng lực đến đâu?” và “Làm thế nào...

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HÀNH VI THEO KPI? TẠI SAO KHÔNG?

 • Posted by: Ms Mai
 • Category: Đánh giá nhân sự (Năng lực, KPI)
ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HÀNH VI THEO KPI? TẠI SAO KHÔNG?

Làm thế nào để đánh giá năng lực hành vi của Người lao động và liệu có thể chuyển hóa năng lực hành vi thành các KPIs ? Bạn sẽ làm được nếu đọc hết bài viết này.

Đánh giá nhân viên cuối năm và lập kế hoạch cho năm mới – Chìa khóa cho sự thành công của doanh nghiệp

 • Posted by:
 • Category: Đánh giá nhân sự (Năng lực, KPI)
Đánh giá nhân viên cuối năm và lập kế hoạch cho năm mới – Chìa khóa cho sự thành công của doanh nghiệp

Đối với hầu hết các công ty, tháng 12 có hai ý nghĩa: đánh giá kết quả hoạt động cuối năm (hay còn gọi là đánh giá hiệu suất/hiệu quả công việc) và lập kế hoạch cho năm mới. Tùy thuộc vào...

Đánh giá thành tích nhân viên – Điều kiện cần và đủ

 • Posted by:
 • Category: Đánh giá nhân sự (Năng lực, KPI)
Đánh giá thành tích nhân viên – Điều kiện cần và đủ

Đánh giá thành tích nhân viên – Điều kiện cần và đủ Đánh giá kết quả làm việc của nhân viên là hoạt động thường xuyên của mỗi doanh nghiệp nhưng cũng  là điều mà các nhà quản lý,...

Các lỗi thường gặp trong đánh giá kết quả công việc của nhân viên.

 • Posted by:
 • Category: Đánh giá nhân sự (Năng lực, KPI)
Các lỗi thường gặp trong đánh giá kết quả công việc của nhân viên.

Quản lý là một quá trình từ việc thiết lập mục tiêu - tổ chức - giám sát - đánh giá và điều chỉnh. Theo đó, đánh giá kết quả hoàn thành công việc (đánh giá thành tích, đánh giá hiệu suất)...

Quản trị thực hiện công việc – Các bước xây dựng và áp dụng

 • Posted by: Administrator
 • Category: Đánh giá nhân sự (Năng lực, KPI)
Quản trị thực hiện công việc – Các bước xây dựng và áp dụng

Quản trị thực hiện công việc (Job Performance Management – PM) là một quá trình gồm các bước từ xác định nội dung, mục tiêu công việc đến theo dõi, kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện...