CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN XI MĂNG (CFC)

Thông tin liên hệ

Địa chỉ:Sân bay Quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội

Điện thoại:04 3884-9657

Fax:04 3886-5532

Email:customer.vaeco@vietnamairlines.com

Website:vaeco.com.vn

NỘI DUNG TƯ VẤN

DỰ ÁN ‘‘XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG, QUY CHẾ PHÂN PHỐI TIỀN LƯƠNG, QUẢN TRỊ VÀ ĐÁNH GIÁ LAO ĐỘNG” TẠI CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT MÁY BAY (VAECO) – TỔNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

Dự án được thực hiện với 4 cấu phần chính:
  • Cấu phần 1: Xây dựng hệ thống định mức lao động chi tiết và tổng hợp cho sản phẩm/dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa máy bay.
  • Cấu phần 2: Khảo sát, xây dựng hệ thống bản mô tả công việc.
  • Cấu phần 3: Đánh giá giá trị công việc và cải tiến phân nhóm, thang lương chức danh, quy chế phân phối tiền lương.
  • Cấu phần 4: Xây dựng hệ thống quản trị và đánh giá kết quả thực hiện công việc.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

  • Xây dựng được hệ thống định mức lao động các sản phẩm, dịch vụ tại các Trung tâm bảo dưỡng Ngoại trường, Nội trường và Thiết bị.
  • Xây dựng đầy đủ hệ thống Bản mô tả công việc cho toàn bộ các chức danh, áp dụng thống nhất trong toàn Công ty và sử dụng làm cơ sở đánh giá giá trị công việc, xây dựng thang bảng lương.
  • Thiết lập được hệ thống Thang bảng lương, quy chế trả lương thống nhất trong toàn Công ty, đảm bảo tính công bằng, cạnh tranh và có hệ thống.
  • Thiết lập được Tiêu chuẩn, cơ chế và biểu mẫu đánh giá thực hiện công việc phù hợp với từng nhóm đối tượng lao động và thống nhất trong toàn Công ty.