Thúc đẩy năng suất lao động thông qua việc xác lập lại tiền lương công bằng, cạnh tranh tại Vinataba Sài Gòn

Thiết lập, xây dựng một hệ thống tiền lương công bằng trả lương theo trách nhiệm và giá trị công việc đồng thời thúc đẩy năng suất lao động, phù hợp với quy định pháp luật.

Thử thách

  • Hệ thống tiền lương bị ràng buộc bởi nhiều quy định pháp luật mà việc chi trả lương có tính bình quân chủ nghĩa cào bằng cao, chủ yếu dựa vào thâm niên và bằng cấp, không gắn với giá trị của công việc, thiếu tính khuyến khích, thúc đẩy năng suất lao động.
  • Công ty lớn với hàng ngàn lao động đang trong quá trình di dời và xây dựng mới nhà máy, số lượng lao động nhiều, dôi dư, cần có những biện pháp tinh giảm biên chế trên toàn cơ cấu tổ chức cho hiệu lực, hiệu quả.
  • Các quy định của pháp luật đang trong quá trình chuyển đổi bãi bỏ dần các quy định cứng nhắc từ tiền lương, tiền thưởng, chờ đợi các văn bản ban hành chi tiết.
  • Nhận thức, hiểu biết của số đông người lao động, cán bộ quản lý e dè, ngại va chạm, sợ mất lợi ích.

Giải pháp

  • Từ 2008, Mac đã sớm cùng với Vinataba từng bước xây dựng chuẩn hóa danh sách dà soát chức danh công việc trên cơ sở vị trí công việc được giao để hình thành lên nhóm lương và thang lương, năng suất gắn với hiệu quả công việc bên cạnh chức danh theo quy định nhà nước. Đưa vào áp dụng nhằm giãn cách thu nhập dựa trên công việc được giao và hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tiếp tục theo sát cùng Vinataba.
  • Năm 2016, tiếp tục cùng với sự thay đổi quy định pháp luật Mac cùng với Vinataba chuẩn hóa lại chức danh theo đúng công việc được giao, xây dựng đánh giá riêng về công việc để tiến hành các thang bảng lương chức danh và năng suất. Để đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, và cải tiến thêm 1 bước nữa về tiền lương để thúc đẩy năng suất và hướng tới sự công bằng hơn, đặc biệt sau khi đã di rời nhà máy và công ty đã áp dụng hàng loạt biện pháp để tinh giảm biên chế nhân sự.
  • Năm 2018, Mac cùng Vinataba Sài Gòn trên thành công đã đạt được về cải tiến nhân sự thì tiến đến kiện toàn lại cơ cấu tổ chức phòng ban theo hướng kêu gọi và chuyên nghiệp, đồng thời tiến hành các biện pháp định biên lao động để quy hoạch lại số lượng lao động sử dụng, tăng năng suất lao động/ bình quân đầu người, và năng suất tăng thì mức thu nhập bình quân đầu người cũng tăng. Lưu giữ và thu nhập nhân tài lao động có chất lượng.

Kết quả

  • Trong suốt hơn 10 năm của Vinabita Sài Gòn hệ thống tiền lương, tiền thưởng từng bước được cải tiến phù hợp quy định của pháp luật và khuyến khích được lao động, quản lý, kĩ sư có chất lượng
  • Các bộ phận cùng với công ty từng bước cơ cấu lại bộ máy tổ chức, tinh giảm lại lao động theo hướng hiệu lực và năng suất bình quân đầu người tăng.
  • Tư vấn có hiểu biết sâu sắc về đặc thù của doanh nghiệp, năng lực của các đồng nghiệp trong Vinataba Sài Gòn, hiểu về quan điểm lãnh đạo của các nhiệm kì lãnh đạo để từ đó có những tham vấn chuyên sâu nhanh chóng lấy được sự đồng thuận của tập thể người lao động cao. Chính nhờ đó, bên tư vấn thu nhận được những tình huống thực tế từ khách hàng để làm giàu thêm kiến thức và kinh nghiệm trong nghề.